תקנים

מאז ומתמיד התמקדה מדיניות החברה שלנו בכבוד ושמירה על העובדים ועל הסביבה שלנו. אנחנו רוצים להגן על שלומם הפיזי והנפשי של עובדינו, הגנה על משאבי הטבע, תוך ציות מלא לחוקים בסטנדרטים בינלאומיים שהחברה החליטה להצטרף אליהם. אנחנו חושבים שהקמת מוצרים בדרגת מצוינות אינה אפשרית ללא אתיקה ארגונית חזקה.

OHSAS 18001

חברת ARAN מעמידה את הדאגה לבטיחות ובריאות עובדיה בעדיפות גבוהה. לכן החברה בעלת תקן בין-לאומי OHSAS 18001

 

ISO 14001

חברת ARAN היא בעלת תקן בין-לאומי ISO 14001 המוכיח שהארגון נוקט אמצעים בכדי לממש את מחויבותו לסביבה, דבר הבא לידי ביטוי בייצור, בשירות , פיתוח ובפעולות אחזקה.

FSC

חברת ARAN היא בעלת תו תקן של FSC.זהו ארגון בינלאומי שמגן על העצים מכריתה לא מבוקרת ומהשמדה.

 

ISO 9001

חברת ARAN בעלת תקן בינלאומי הנחשב כיום כתקן מוביל בתחום הבטחת האיכות, ייצור ומתן שירות.
תקן זה  בא ולוודא שהאיכות המוצהרת אכן מתקיימת.