תקנים

מאז ומתמיד התמקדה מדיניות החברה שלנו בכבוד ושמירה על העובדים ועל הסביבה שלנו. אנחנו רוצים להגן על שלומם הפיזי והנפשי של עובדינו, הגנה על משאבי הטבע, תוך ציות מלא לחוקים בסטנדרטים בינלאומיים שהחברה החליטה להצטרף אליהם. אנחנו חושבים שהקמת מוצרים בדרגת מצוינות אינה אפשרית ללא אתיקה ארגונית חזקה.

ISO 45001

תקן לניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה

14001 ISO

תקן בינלאומי לניהול סביבתי

9001 ISO

תקן ניהול איכות

FSC

תקן המועצה לניהול יערות העולם

CERTIFICATION NETWORK